ALV uitgesteld

In verband met de corona-maatregelen moeten we de algemene ledenvergadering helaas opnieuw uitstellen. De leden ontvangen binnenkort een voorstel van het bestuur hoe de vereniging de volgende ledenvergadering kan organiseren, opdat er toch een goede onderlinge uitwisseling kan plaatsvinden en de nodige besluiten genomen kunnen worden.