Bewonersvereniging

Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van de wijkbewoners bij de energie-transitie.

De vereniging is opgericht in 2019. Toen leek het er op dat er per wijk één oplossing gekozen zou worden. Uiteraard wilden we daarover meepraten. Inmiddels heeft de gemeente de aanpak per wijk losgelaten. Het initiatief ligt nu veel meer bij bewoners en bedrijven. Als vereniging willen we bewoners ondersteunen bij het maken van plannen, en een verbindende schakel zijn tussen bewoners, gemeente en andere instanties.

Op dit moment heeft de vereniging ruim 230 betalende leden. Het bestuur bestaat uit twee personen (versterking wordt gezocht):

  • Jan Klene, voorzitter
  • Ton Rullmann, secretaris, penningmeester ad-interim