Plannen

De gemeente Woerden heeft de “warmtevisie” opgesteld: een plan om in 2050 alle gebouwen te verwarmen zonder CO2 uitstoot. De bewonersvereniging richt zich de komende tijd vooral op drie zaken:

  • Belangenbehartiging: zorgen dat de plannen die de gemeente, Stedin en anderen maken passen bij de wensen en mogelijkheden van de wijk.
  • Samen met bewoners ontwikkelen van buurt-initiatieven om huizen duurzamer te maken.
  • Voorlichting geven over methoden om je huis te verduurzamen: isoleren, zonnepanelen, alternatieven voor de gasketel, enz.