Wat is bereikt?

Een snelle afwijzing van waterstof is voorkomen. Deze mogelijkheid voor verwarming en opslag van energie blijft open voor verder onderzoek.

Een overhaaste keuze voor all-electric voor de gehele wijk is voorkomen.

Aanbevelingen voor het organiseren van meer betrokkenheid zijn ter harte genomen. Er is een begin gemaakt met een participatie-aanpak.

De wijk gebonden problematiek m.b.t. het grondwaterniveau is erkend en zal ook van belang zijn bij het zoeken naar oplossingen in de energie-transitie.